Sociaal plan

In dit plan leggen Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert de basisgaranties vast voor bewoners die te maken krijgen met renovatie, groot-onderhoud, sloop, herstructurering of andere transformatieprocessen. Lees hier een generiek sociaal plan die als blauwdruk geldt voor ieder specifiek plan.