Oriënteringsfase

De eerste fase van het proces naar de onderhoudsingreep. Dit is de fase waarin Eigen Haard gaat inventariseren wat de wensen van de bewoners zijn (via een papieren en digitaal bewonersonderzoek) en wat de technische staat is van het gebouw en de woningen.

Doel van deze fase is om uiteindelijk tot een voorkeursscenario te komen.