Participatieplan

Dit is een document waar de afspraken in staan beschreven tussen de bewonerscommissie en Eigen Haard om een constructieve communicatie te kunnen hebben en goed samen te kunnen werken naar een gezamenlijk gedragen oplossing,