Wanneer weten we in grote lijnen waar we aan toe zijn?

In het begin van 2019 worden het concept projectplan met iedere bewoner gedeeld. Op dat moment wordt er ook een bewonersavond georganiseerd en zijn en huisbezoeken van de bewonersbegeleider van Eigen Haard.

Op dat ogenblik weten we in grote lijnen wat er gaat gebeuren en wanneer. Kijk ook het overzicht van het proces voor meer informatie en data.