Bespreek je woonwensen met de bewonersbegeleider

Als je van plan bent terug te keren naar je huidige woning heb je een zekere zeggenschap over in hoeverre er bepaalde aanpassingen kunnen worden teruggeplaatst. Denk hierbij aan indeling van de kamers, het terugplaatsen van bovenlichten, ramen in de deuren, ect. 

Maak je wensen kenbaar

Over een aantal aanpassingen hebben we als bewonerscommissie afspraken kunnen maken. Dit betreft het terugplaatsen van deuren met glas en de bovenramen (bovenlichten) en zijramen. Dit kan altijd en zonder meerkosten. Dit moet de bewoner wel zelf aangeven.

Er is nadrukkelijk geen garantie dat alles weer kan worden zoals het was. Andere aanpassingen zoals bijvoorbeeld een uitgebroken of verplaatste muur, deuren, trapleuningen kan eventueel meegenomen worden. Maar voor Eigen Haard geldt de regel dat het de verhuurbaarheid van een woning niet in de weg mag zitten. Ook zijn de bouwregels van nu bepalend.

Overleg het allemaal met de bewonersbegeleider van EH. Die bespreekt dan met jou wat de mogelijkheden zijn om deze terug te plaatsen en wat de procedure gaat zijn om dit gedaan te krijgen.

Documenteer je huidige woning

Om de eventuele afspraken goed te laten verlopen is het belangrijk dat je foto’s maakt van alles wat je graag terug wilt zien en je die onderdelen goed opmeet. Dit heeft een aantal voordelen:

  1. Eigen Haard een duidelijk beeld heeft van de bestaande situatie en goed weet wat er van ze verwacht wordt. 
  2. Jij kan achteraf goed controleren of het ook juist gedaan is en bij eventuele verschillen is dit goed aan te tonen wat eventuele aanpassingen makkelijk maakt.

Heb je hulp nodig dan kun je altijd contact opnemen met ons.

Neem contact met ons op!

Andere contactmogelijkheden:

  • Telefoon 06 19 62 54 33
  • Ook bereikbaar op WhatsApp en Signal via ons telefoonnummer 06 19 62 54 33

Kijk ook bij de veel gestelde vragen voor antwoorden