Sommige woningen worden meer geïsoleerd dan anderen

Eigen Haard heeft aangegeven onze woningen zodanig te isoleren dat ze hopen een label A te halen en minimaal een label B. Dit is een goede isolatie en juichen we als bewonerscommissie ook toe. Dit zal onze energiekosten stevig verminderen. 

Dit is wat Eigen Haard erover zegt in de Technische Brochure

De woningen zullen geheel geïsoleerd worden om te voldoen aan de hiervoor vastgestelde wettelijke normen. De isolerende maatregelen bestaan onder andere uit HR++ glas, dak-, vloer- en gevelisolatie. Hierdoor krijgt uw woning na renovatie minimaal een energielabel B (energie index < 1.4). We streven naar een label A (energie index < 1.2). Dat betekent dat u een duurzame, energiezuinige woning heeft. U draagt hiermee uw steentje bij aan het milieu en u kunt een verlaging in de stookkosten verwachten.

Er worden voorzetwanden geplaatst die de isolatie verbeteren. Ook worden de plafonds geïsoleerd. Dit doen we volgens de zogenoemde box in box principe. De isolatie is voor warmte en geluid. De voorzetwanden op de voor- en achtergevel (warmte-isolatie) zijn ongeveer 14,5 cm dik. De voorzetwanden op de woning scheidende wanden (geluidsisolatie) worden ongeveer 7 cm dik.

Technische Brochure hoofdstuk 2.2

Om dit te bewerkstelligen moeten ze iedere woning voorzien van een zogenaamde thermische schil. Dit is een pak isolatie die niet onderbroken wordt en geen gaten kent waarin warmte kan ontsnappen. 

Niet voor alle woningen

Maar er zijn een aantal woningtypes die een intern trappenhuis hebben die grenst aan de buitenmuur. Bij deze woningen is het niet mogelijk de benodigde isolatie te realiseren. Hierdoor zal er dus warmte gaat weglekken en dus niet Label A, misschien niet eens Label B gehaald worden. Er zullen altijd koudere ruimtes zijn wat zorgt voor meer stookkosten en lager wooncomfort. En dit terwijl ze wel gewoon de standaard huurverhoging betalen.

De toezegging

Er is vanuit Eigen Haard inspannings-toezegging gedaan, maar de plannen hoe het werkelijk wordt opgelost zijn nog niet uitgewerkt en worden verder niet meer met de bewonerscommissie gedeeld. Dus het blijft onduidelijk in hoeverre dit gaat voldoet aan de definitie van een thermische schil.

Nog geen garanties

Als bewonerscommissie proberen we Eigen Haard te bewegen tot de volgende garantie: als blijkt dat de voorgestelde isolatiedikte van ca. 30 mm onvoldoende is om ten minste 90% van de buitenschil te voorzien van een afdoende isolatie (zoals gesteld door Nieman). Zal Eigen Haard alsnog ervoor zorgen dat deze huizen gaan voldoen aan deze gestelde eis door hier extra budget voor vrij te maken.

Tot het moment van publiceren van dit bericht heeft Eigen Haard nog geen reactie geven op dit verzoek.