De transitie naar duurzaam wonen in de praktijk

Ik schreef al eerder over het voornemen van Amsterdam om van het gas los te gaan en de aansluiting van Eigen Haard bij de Amsterdamse City Deal. 24 april 2018 was er een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger waar mensen uit de praktijk met elkaar in gesprek gingen over waar we nu staan en wat er bij komt kijken.

En dat is niet mis. Op dit ogenblik zijn slechts 25% van de sociale huurwoningen in Nederland op het minimaal noodzakelijke energielabel B. En in Amsterdam ligt dat percentage nog lager. Om Nederland in 2050 van het gas af te hebben en te voldoen aan de eisen van het Akkoord van Parijs moeten er, naast andere stevige maatregelen, per dag meer dan 550 huizen “omgezet” worden. Dat is een waanzinnig aantal!

De Ambitie van Amsterdam

Amsterdam heeft de ambitie dit sneller voor elkaar te hebben. Want hoe sneller we dit doen hoe minder ontwrichtende klimaatverandering en hoe gezonder de stad. Op dit moment zitten we op geen enkele manier op dat nummer van 550 huizen en zal onze uitdaging als Nederland elke dag substantieel groter worden.

Dat betekent voor veel mensen (groeiende) overlast en tot 2040 ligt dan ook waarschijnlijk 9% van de Amsterdamse infrastructuur continue overhoop. Het is een waanzinnige operatie, waar naast de bewoners zelf ook veel gevraagd wordt van alle instanties en organisaties en bedrijven die zich bezig houden met wonen en infrastructuur.

De rol van woningcoöperaties

De woningcoöperaties hebben een substantieel deel van het woningbestand in Amsterdam. En die moeten ze nu, naast het reguliere opknappen en renoveren van hun bestaande woningen, verduurzamen om aan de eisen te voldoen. Ze moeten mee in een onvermijdelijke en noodzakelijke energietransitie terwijl ze nog niet op die taak zijn ingericht. Niet organisatorisch, cultureel en ook niet qua kennis. Maar wachten kunnen we niet meer, de handen moeten uit de mouwen. Waarin iedereen binnen de gemeenschap een rol te spelen heeft. Waar je krachten, kennis en wil bundelt. Niet gescheiden door organisatielijnen, branches, professie of geld maar juist door alle rangen en standen heen.

Dit hebben we nog nooit gedaan dus het zal met vallen en opstaan zijn om dit schaalbaar te maken. Gelukkig nemen de technische mogelijkheden, kennis en ervaring ook elke dag toe en zijn we zo steeds beter in staat huizen adequaat om te bouwen naar energieneutrale (gasloze) woningen. Op weg naar de circulaire samenleving waar het weer over gemeenschap en samenleven in harmonie de natuur gaat.

Onze situatie

Hoe dit zich gaat vertalen naar onze situatie zullen we tijdens het proces zien. In ons pand hebben de woningen nu het energielabel E of lager. Het is dus zeker ook onze verantwoordelijkheid om het wereldwijde duurzame doel te realiseren ook al zorgt het wellicht voor extra overlast en maakt het dingen ingewikkelder. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat duurzamer wonen mensen veel gelukkiger maakt en meer sociale cohesie brengt. Dus het is het meer dan waard.

Hieronder kun je de hele bijeenkomst terugkijken. En als je geïnteresseerd bent in de energietransitie en welke factoren en actoren er een rol in spelen is het zeker de moeite van het kijken waard.

Er zijn wekelijks bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger en andere plekken over dit onderwerp. Dus wil je je handen uit de mouwen steken kijk dan ook eens op 02025.nl een community van doeners met een stevige ambitie en een schat aan kennis en ervaring.