Het voorkeursscenario wordt nu geschreven

In het proces zijn we nu aangeland bij het moment waar Eigen Haard een voorkeursscenario gaat maken en deze gaat presenteren aan de bewoners tijdens de geplande bewonersavond van 2 juli 2018.

Tijd om wat dieper in de materie te duiken. Wat zijn de mogelijke voorkeursscenario’s? Wat zijn ze wel en wat zijn ze niet. En wat voor inspraak hebben we als bewonerscommissie en bewoners in dit besluit? Voor mensen die de eerste nieuwsbrief hebben gelezen zal het bekend voorkomen.

De 3 voorkeursscenario’s:

  • groot onderhoud
  • groot onderhoud + renovatie in bewoonde staat
  • groot onderhoud + renovatie met of zonder funderingsherstel en (tijdelijk) verhuizen van alle bewoners (of alleen bewoners begane grond, nader te bepalen)

Wat is groot onderhoud?

Groot onderhoud wil zeggen alleen repareren wat kapot is. De woning blijft verder zoals het nu is. Denk aan het verwijderen van houtrot, schimmel, vervangen hang en sluitwerk, schilderen, opknappen trappen, scheuren verwijderen, lekkage oplossen, etc.

Wat is groot onderhoud + renovatie in bewoonde staat?

Naast groot onderhoud kunnen er extra verbeteringen uitgevoerd worden ten behoeve van meer wooncomfort. Hierbij kun je onder andere denken aan isolatie, mechanische ventilatie, HR++ glas. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat u tijdens de werkzaamheden in uw woning kunt blijven wonen.

Wat is groot onderhoud + renovatie met of zonder funderingsherstel in onbewoonde staat?

Als er gekozen wordt voor groot onderhoud + renovatie in onbewoonde staat, dan zijn de werkzaamheden van dusdanige aard dat het onverdraagbare overlast geeft of te onveilig is voor de bewoner. In dat geval worden bewoners geherhuisvest naar een andere (tijdelijke) woningen en kunnen ze na de werkzaamheden weer terugkeren naar hun woning, of, als ze dat liever willen, met voorrang verhuizen naar een andere woning.

Dit is nog niet het definitieve plan

Een voorkeursscenario is een conclusie die getrokken wordt uit de gedane technische onderzoeken. Het zal niet meer dan een A4tje zijn. Het is op geen enkele manier het plan. Die wordt daarna pas uitgewerkt in de ontwikkelfase. Wel geeft het een duidelijk beeld van de grootte van de ingreep en de praktische consequenties het heeft voor ons als bewoners.

Wat komt daarna?

Welk scenario er ook wordt gekozen het wordt uiteindelijk uitgewerkt tot een werkelijk gedetailleerd plan in samenspraak met de bewoners waar de bewonerscommissie de bewoners vertegenwoordigd.

In geval van groot onderhoud + renovatie wordt het voorkeursscenario door Eigen Haard en de bewonerscommissie uitgewerkt in een sociaal plan en technische brochure. Hierin worden de details van de technische plannen beschreven en wordt uitgelegd wat de rechten en plichten van de bewoners en Eigen Haard zijn.

Uiteindelijk zal er een bewonersraadpleging gedaan worden waar je wordt gevraagd wat je van het concept sociaal plan en technische brochure vindt. Ook is het voor de bewonerscommissie mogelijk om onafhankelijk advies in te winnen om uiteindelijk aan de hand van alle input een gekwalificeerd advies uit te brengen zodat we als bewoners zeker weten dat onze belangen als collectief en individu een plekje krijgen.

Lees meer op de procespagina om een geheel overzicht te krijgen van het verleden, heden en de toekomst.