De keuze voor gas als verwarming van onze woningen en de mogelijke gevolgen

Eigen Haard heeft gekozen voor een traditionele gas aansluiting tot 2037. Dat is dus een Hoog Rendement Combi Ketel op gas en standaard radiatoren met thermostaatknop. In de overtuiging dat er tot die tijd nog geen noodzaak is over te stappen op duurzame energie en dat er tegen die tijd nieuwe vormen van duurzame energie op de markt zullen zijn die beter aansluiten op ons complex dan nu het geval is.

Dit zegt Eigen Haard erover in het concept projectplan van april 2021:

De Hoog Rendement Combiketel is gasgestookt en wordt inclusief het expansievat in de balkonkast opgehangen. De woningen worden verwarmd door middel van radiatoren in de woning.

Technische Brochure hoofdstuk 2.6

Het verschil van inzicht tussen Eigen Haard en de Bewonerscommissie

Als bewonerscommissie zijn we van mening dat we, voor het veiligstellen van de aarde en de toekomst van de generaties na ons, we zo snel mogelijk moeten stoppen met fossiele brandstof te gebruiken.

Binnen ons complex hebben we ons toch slechts beperkt tot de financiële gevolgen op korte en lange termijn voor terugkerende en nieuwe bewoners. En het punt waarop de sociale functie van het complex in gevaar komt.

Het kantelpunt definiëren we als het moment dat de bewoner weer evenveel geld kwijt is aan energie dan voor de isolerende maatregelen die een relatieve besparing zouden moeten opleveren. Maar dus ook voor een verhoging van de huur hebben gezorgd.

Over op welk moment dit kantelpunt bereikt wordt is er een verschil van inzicht met Eigen Haard.

De voorspelling van Eigen Haard

Volgens Eigen Haard wordt dit kantelpunt pas over 15 jaar bereikt. Bij een oplevering van de woning begin 2024 is dat dus in 2038. Deze inschatting komt van Nieman. Het ingenieursbureau die Eigen Haard heeft ingehuurd voor onder andere het energieconcept. Er is geen verdere onderbouwing of berekening waarom ze dit denken.

De voorspelling van de Bewonerscommissie

Volgens onze berekeningen is het kantelpunt al over 7 jaar bereikt en dat zal inhouden dat de bewoner daarna 8 jaar lang elk jaar steeds duurder uit zal zijn ten opzichte van de huidige situatie. Dus na zes jaar relatief goedkoper uit te zijn speel je het zevende jaar quitte. Daarna ga je jaar op jaar duurder uit zijn.

Wij hebben een berekening gemaakt op basis van het overheidsbeleid die in de komende jaren de gasprijs steeds meer gaat belasten. En is aan te nemen dat de overheid dit blijft doen en wellicht nog gaat aanscherpen gezien de steeds toenemende uitdagingen om klimaatverandering binnen de perken te houden en de Nederlandse doelstellingen te halen. En we laten dan de verwachte prijsstijgingen binnen de energiemarkt nog buiten beschouwing.

Het feit dat Eigen Haard kiest voor standaard radiatoren maakt dat het gekozen systeem verkwistender is dan het zou kunnen zijn. Kiezen voor bijvoorbeeld vloerverwarming of radiatoren die ook functioneren op lage temperatuur warmte zou al erg in gaskosten voor de bewoner schelen. En dit heeft ook weer grote voordelen als we uiteindelijk over gaan op een duurzame energiebron. Als additionele besparing zou je ook nog het warme water voor de douche en keuken met elektrische geisers kunnen opwekken waardoor er nog weer meer bespaard wordt.

Volgende stappen

We hebben bij Eigen Haard de garantie proberen te bedingen dat mocht het kantelpunt eerder bereikt worden dan de nu gestelde 15 jaar, dat dan het gekozen energieconcept worden herzien ondanks dat de gas installatie nog niet is afgeschreven. En dat dit geen financiële gevolgen heeft voor de bewoner.

Tot op heden heeft Eigen Haard deze garantie nog niet willen geven terwijl ze, gezien hun overtuiging van hun inschatting, dit eenvoudig zouden moeten kunnen doen. We blijven dit in de gesprekken aankaarten en hopen deze en andere garanties toch nog te krijgen.

Update 8 oktober 2021

Ondanks herhaaldelijke verzoeken en het nogmaals aankaarten en alternatieven aandragen bij het gekwalificeerd advies, heeft Eigen Haard besloten vast te houden aan hun keuze. Wij betreuren dat en zullen ons best blijven doen om dit aan te kaarten zolang de bouw nog niet gestart is. Juist nu de energieprijzen op de markt de pan uit stijgen.

Eerdere artikelen over duurzaamheid: