Zonnepanelen het hoe en waarom en voor wie

In het concept projectplan van Eigen Haard (Technische Brochure hoofdstuk 2.7) kun je lezen dat er een beperkt aantal zonnepanelen op ons dak komen. Ons dak is uitermate geschikt voor het opwekken van energie. De opgewekte duurzame energie wordt door een deel van onze sociale woningen gebruikt.

Voor wie

Omdat het maar een beperkt aantal zijn zullen niet alle woningen er gebruik van kunnen maken. De zonnepanelen zullen in eerste instantie alleen beschikbaar komen voor de mensen met een bovenwoning. Dit gaat op vrijwillige basis en er wordt geloot als er te veel vraag is. Mocht er minder vraag zijn dan aanbod worden ook aan de lager gelegen woningen zonnepanelen aangeboden.

Hoeveel gaat dat kosten?

De kosten van de zonnepanelen worden natuurlijk alleen gedragen door de bewoners die er ook gebruik van maken. In de Technische Brochure kun je lezen dat Eigen Haard hier 8 euro per maand voor rekent. Iedere woning heeft 4 panelen en zal dus zeker over het hele jaar berekend meer stroom opwekken van die 8 euro per maand en dus kosten besparen. Dit is ook wat Eigen Haard garandeert. Een werkelijke berekening van de besparing moet nog gemaakt worden. Dit is afhankelijk van de soort zonnepanelen die we krijgen. Zodra dat bekend is vullen we dat hier aan.

Waarom eigenlijk?

Duurzaamheid is niet alleen goed voor de aarde en het klimaat, het is ook goed voor onze portemonnee. De overheid is de heffingen op fossiele energie jaarlijks aan het verhogen. Dus hoe duurzamer ons pand en ons energiegebruik (daar schreven we al eerder over). Hoe beter de sociale functie van ons pand wordt waarborgt: betaalbare woningen voor mensen met een minimum inkomen. Zelf duurzame energie opwekken is dan ook een uitgelezen kans om de energiekosten stabiel te houden.

Waarom maar een beperkt aantal zonnepanelen?

Als bewonerscommissie hebben wij aangedrongen op zonnepanelen en liefst zoveel mogelijk. Maar omdat ons complex een gemeentelijk monument is waren daar restricties aan. Dat we überhaupt panelen krijgen is eigenlijk al een klein wonder.

Het hele proces naar de zonnepanelen die we nu krijgen beschreven

Toen wij de wens opperde stond Eigen Haard er open voor en ging informeren wat de mogelijkheden waren. 

Zowel Eigen Haard, als de duurzame afdeling van de gemeente, als Monumenten en Archeologie zagen kansen bij ons pand. Tenslotte is, door de ligging van ons pand, ons dak uitermate geschikt voor zonnepanelen.

Maar het bleef een grote gok. Helaas is het huidige beleid van de gemeente Amsterdam nog zo dat er geen zonnepanelen in het zicht mogen op monumenten zoals ons pand. Dat beleid is aan het veranderen maar wij lopen op dit moment nog voor op de muziek.

De welstandscommissie was daarom ook eerst bij ons pand op bezoek geweest om het te bekijken en het voor te bespreken. Hier waren de meeste mensen van de commissie aanwezig, Eigen Haard, de architect, Monumenten en archeologie en wij als Bewonerscommissie.

Maar tijdens de officiële bespreking van de plannen op 26 juni 2019 (waar wij ook ons pleidooi gehouden hebben) wilde de welstandscommissie niet vooruitlopen op het waarschijnlijke toekomstige beleid van de gemeente en heeft een negatief advies uitgebracht.

In maart 2020 is er toch goedkeuring gegeven. Jammer genoeg zal het niet voor iedere woning beschikbaar zijn. Iets meer dan een derde van de woningen zullen (deels) hun eigen duurzaam stroom gaan opwekken. En wellicht zal de algemene verlichting er ook nog gebruik van maken.