Waarom het proces zo traag gaat/ging

We begrijpen dat voor veel mensen het proces veel te traag gaat en met deze post willen we graag inzicht geven in het waarom. In complexe projecten zoals de onze gaat er altijd veel tijd zitten in de onderzoeken en het vaststellen van de nieuwe ontwerpen en goedkeuring door de gemeente. Dit is standaard en onvermijdbaar. In ons geval waren er een aantal extra factoren die voor vertraging zorgden.

De factoren die voor extra vertraging zorgden

Wisseling van de wacht

We kregen tot tweemaal toe nieuwe senior projectbegeleider. Dat kost extra tijd. Je moet weer een goede werkwijze/samenwerking vinden en de nieuwe senior projectbegeleider moet inhoudelijk op niveau te komen.

Een onverwachte budget check

Eigen Haard heeft onverwachts voor al haar projecten eerst een budget check gedaan. Ondanks onze meerdere verzoeken om dit snel op te pakken heeft het bijna een heel jaar geduurd voordat ons project was beoordeeld en we weer verder konden met de onderhandelingen.

Proces aanpassingen

Eigen Haard heeft in de loop van ons proces zijn eigen processen aangescherpt / aangepast. Dit zorgde ervoor dat dingen ook weer opnieuw moesten worden afgestemd.

Het corona virus

Dit heeft eerst een paar maanden extra gekost om nieuwe vormen van samenwerken / overleggen te ontwikkelen. Daarnaast zorgt het voor een algemene vertraging omdat het bij Eigen Haard complexer en drukker is geworden door die nieuwe werkwijze.

Duurzaamheid

Het is een aspect dat zwaar weegt in alle plannen en Eigen Haard is hier nog niet heel bedreven in. Daarom vraagt het meer tijd om goed door te rekenen en in te tekenen bij een pand van meer dan 100 jaar oud. 

Het ontwikkelen van het energieconcept

Vroeger was het geen vraag. Overal kwam gewoon centrale verwarming maar in de huidige tijd moet je dat zeer goed overwegen. We moeten onze CO2 uitstoot enorm beperken dus gas is niet de eerste keus. Daarnaast was Amsterdam juist tijdens ons project aan het bepalen welke dominante en meest duurzame energievorm(en) er per wijk en buurt zouden komen. 

Ons complex is een gemeentelijk monument

Omdat ons complex een monumentenstatus heeft kan niet zomaar alles. Daarnaast zijn er meer instanties die goedkeuring moeten geven op de plannen. Zo heeft bijvoorbeeld de welstandscommissie zeker 4x naar ons project gekeken en heeft Eigen Haard meerdere keren hun ingeleverde plan moeten bijstellen.

Vakantieperiodes

Dit zijn met regelmaat organisatorische uitdagingen. Zeker bij lange projecten als de onze heeft dat een opstapelend effect. Waardoor er door het proces heen zeker 2 tot 4 maanden onbruikbare tijd is ontstaan.

En als laatste wij als bewonerscommissie

Omdat onze invloed beperkt is hebben wij vooral zorgvuldigheid geëist. We hebben ze dan ook zonder uitzondering gewezen op die onzorgvuldigheden en toegezien op de correcties daarvan. Veel vragen gesteld over de gemaakte keuzes en actief de kijk van bewoners op deze keuzes onder het voetlicht gebracht. Ook hebben we bewoners onvriendelijke keuzes proberen terug te draaien (vanuit de adviesrol) wat maar zeer beperkt is gelukt. En we zijn blijven hameren op het handhaven van de juiste procedure en afspraken. Dit heeft op een bepaald moment geleid tot een breuk waar weer onderhandeld moest worden op een nieuwe vorm van samenwerking. Dit heeft zeker ook 2 maanden gekost. 

De vertraging in tijd

Al met al schatten dat het project meer dan 1,5 jaar vertraging heeft opgelopen. Hier hadden we als Bewonerscommissie een te verwaarlozen invloed op. Door die vertraging is de eerste reactie om dan dingen te versnellen maar we merkten al gauw dat dit ten koste ging van de zorgvuldigheid en de kwaliteit. Wat uiteindelijk zorgt voor problemen op lange termijn die moeilijk te herstellen zullen zijn.

Heeft Eigen Haard dan nu een perfect plan ontwikkeld? 

Nee. Uiteindelijk is het beschikbare geld voor een renovatie leidend. En het bouwen en verbouwen van huizen wordt elk jaar duurder en duurder. Daarom probeert Eigen Haard renovaties zo veel mogelijk te standaardiseren om de kosten te drukken. Dit gaat gepaard met veranderingen die terugkerende bewoners als een kwalitatieve teruggang kunnen ervaren. Natuurlijk houdt Eigen Haard zich bij de renovatie aan de regels die vastgelegd zijn in de wet, in het bouwbesluit en worden onze huizen energiezuiniger, beter geluidsgeïsoleerd, veiliger en comfortabeler om in te leven. 

De huurverhoging in vergelijking met andere woningbouwverenigingen is best schappelijk te noemen. Hierdoor zal de huurverhoging deels en zelfs geheel worden gecompenseerd door de lager uitvallende energierekening.

Is er nog meer vertraging te verwachten?

Het virus gooit nog steeds de boel in de war en dat zal het voor een groot gedeelte van 2021 blijven doen en dus zal dat zeker tot vertragingen leiden maar niet veel meer. Er ligt nu een planning die gehaald moet worden. Deze is te vinden in hoofdstuk 2 van het sociaal plan. Uiteindelijk zijn er vooral nog drie onderdelen die anders kunnen lopen dan voorzien:

  1. Minder dan 70% van de bewoners met een vast contract gaat akkoord met het plan. 
  2. De beschikbaarheid van wisselwoningen voor bewoners die terug willen keren is niet voldoende.
  3. De bouw zelf kan voor onvoorziene verrassingen komen te staan. Dit kan met de bouw zelf te maken hebben maar natuurlijk ook weer met externe factoren in de samenleving.

Eigen Haard heeft aangegeven dit niet te verwachten dus voor nu gaan we er van uit dat er geen grote vertragingen meer zullen plaatsvinden. Mocht dat wel het geval zijn meld Eigen Haard dat natuurlijk gelijk.