Wat is er nu gaande?

Eigen Haard is intern nog druk bezig met het renovatieplan. In het september worden de gesprekken hervat om overeenstemming te krijgen.

Daarna zal Eigen Haard het plan aan iedere bewoner voorleggen en zal er een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd om verdere uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Dit zal waarschijnlijk ergens in het najaar zijn.

Wat ging er aan vooraf?

Op 2 juli 2018 heeft Eigen Haard een bewonersavond georganiseerd en het concept voorkeursscenario gepresenteerd. Op 23 juli 2018 is de bewonerscommissie er officieel mee akkoord gegaan. Daarmee kwam een eind aan de oriënteringsfase. De ontwikkelingsfase is gestart op 3 september 2018 in deze periode worden onder andere het sociaal plan en de technische brochure geschreven.

In mei 2019 heeft Eigen Haard abrupt en eenzijdig de gesprekken stopgezet omdat er intern overleg nodig was over de te varen koers.

Lees hier meer over het gehele proces waarin wij ons nu bevinden.