Wat is er nu gaande?

Op dit ogenblik wordt het projectplan ontwikkeld door Eigen Haard in overleg met de bewonerscommissie. Dit bestaat uit een technisch en een sociaal deel.

Wat ging er aan vooraf?

Op 2 juli 2018 heeft Eigen Haard een bewonersavond georganiseerd en het concept voorkeursscenario gepresenteerd. Op 23 juli 2018 is de bewonerscommissie er officieel mee akkoord gegaan. Daarmee kwam een eind aan de oriënteringsfase. De ontwikkelingsfase is gestart op 3 september 2018 in deze periode worden onder andere het sociaal plan en de technische brochure geschreven.

Lees hier meer over het gehele proces waarin wij ons nu bevinden.