Wat is er nu gaande?

De bewonerscommissie en Eigen Haard zijn op dit moment in overleg over het conceptplan dat naar de bewoners wordt opgestuurd. Lees hier meer over het proces.

Wat ging er aan vooraf?

Op 2 juli 2018 heeft Eigen Haard een bewonersavond georganiseerd en het concept voorkeursscenario gepresenteerd. Op 23 juli 2018 is de bewonerscommissie er officieel mee akkoord gegaan. Daarmee kwam een eind aan de oriënteringsfase.

De ontwikkelingsfase is gestart op 3 september 2018 in deze periode worden onder andere het sociaal plan en de technische brochure geschreven.

In mei 2019 heeft Eigen Haard abrupt en eenzijdig de gesprekken stopgezet omdat er intern overleg nodig was over de te varen koers.

In februari 2020 heeft Eigen Haard het budget voor ons complex intern goedgekeurd en zijn de overleggen met de Bewonerscommissie hervat. Wegens het virus zijn deze nu weer tot nader order stil komen te liggen.

In maart 2020 is het project weer stil komen te liggen vanwege het Corona virus.

In mei 2020 zijn de bewonerscommissie en Eigen Haard weer in gesprek gegaan vanuit nieuwe regels en afspraken. We hebben gesproken over het energieconcept van het gebouw (isolatie en energiebron) en de diverse onderdelen van het conceptplan die uiteindelijk wordt gepresenteerd aan de bewoners.

Lees hier meer over het gehele proces waarin wij ons nu bevinden.