Wat is er nu gaande?

Eigen Haard heeft het budget voor ons complex intern goedgekeurd en de overleggen met de Bewonerscommissie worden hervat.

Wat ging er aan vooraf?

Op 2 juli 2018 heeft Eigen Haard een bewonersavond georganiseerd en het concept voorkeursscenario gepresenteerd. Op 23 juli 2018 is de bewonerscommissie er officieel mee akkoord gegaan. Daarmee kwam een eind aan de oriënteringsfase. De ontwikkelingsfase is gestart op 3 september 2018 in deze periode worden onder andere het sociaal plan en de technische brochure geschreven.

In mei 2019 heeft Eigen Haard abrupt en eenzijdig de gesprekken stopgezet omdat er intern overleg nodig was over de te varen koers.

Lees hier meer over het gehele proces waarin wij ons nu bevinden.