Wat is er nu gaande?

Eigen Haard heeft de overleggen met de bewonerscommissie wegens het corona virus opgeschort. Lees op de site van Eigen Haard wat de andere maatregelen zijn en het meest recente nieuws.

Wat ging er aan vooraf?

Op 2 juli 2018 heeft Eigen Haard een bewonersavond georganiseerd en het concept voorkeursscenario gepresenteerd. Op 23 juli 2018 is de bewonerscommissie er officieel mee akkoord gegaan. Daarmee kwam een eind aan de oriënteringsfase. De ontwikkelingsfase is gestart op 3 september 2018 in deze periode worden onder andere het sociaal plan en de technische brochure geschreven.

In mei 2019 heeft Eigen Haard abrupt en eenzijdig de gesprekken stopgezet omdat er intern overleg nodig was over de te varen koers.

In februari 2020 heeft Eigen Haard het budget voor ons complex intern goedgekeurd en zijn de overleggen met de Bewonerscommissie hervat. Wegens het virus zijn deze nu weer tot nader order stil komen te liggen.

Lees op de website van Eigen Haard meer over de maatregelen en wat voor consequenties dit voor jou kan hebben met betrekking tot reparaties en lopende afspraken.

Lees hier meer over het gehele proces waarin wij ons nu bevinden.