Officiële communicatie vanuit Eigen Haard

Op deze pagina vind je alle brieven die er door Eigen Haard zijn verstuurd. Mocht je er één hebben gemist laat het ons weten. Je hebt als bewoners recht op deze informatie en het is cruciaal om te kunnen handelen waar nodig.

1ste Brief 2 oktober 2017: Nieuwsbrief met aankondiging bewonersavond op 10 oktober 2017 in verband met verbetering woningen

Dit is het eerste bericht van Eigenhaard aan de bewoners van Zeeburgerdijk 59 tot en met 109, waarin wordt aangekondigd dat Eigen Haard wil onderzoeken hoe de woningen verbeterd kunnen worden. Hiervoor wordt een bewonersavond georganiseerd in de Lombokstraat 40. Tijdens de bijeenkomst verteld Eigen Haard over de onderzoeken en wat de bewoners de komende tijd kunnen verwachten.

Lees de brief hier

2de Brief 25 oktober 2017: Verslag bewonersavond van 10 oktober 2018 en aankondiging woonwensenonderzoek.

In het verslag wordt melding gemaakt van:

 • De bewonersavond is bezocht door 19 huishoudens.
 • Het doel van de avond was informeren en informatie ophalen
 • De onderzoeken die gaan plaats vinden, zoals: bouwkundige staat, asbest, fundering, etc.
 • Aankondiging woonwensen onderzoek
 • Oprichten bewonerscommissie
 • Voorlopige planning
 • Mening van bewoners over: hun woning, complex en woonomgeving, etc.
 • Vragen: moeten bewoners bij renovatie hun woning uit?

Lees het verslag hier terug

3de Brief 2 november 2017: Inventarisatie woonwensenonderzoek Indië 2.

Dit betrof een generieke inventarisatie die Eigen Haard naar alle bewoners stuurt als ze een proces voor een onderhoudsingreep starten. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de woonwensen van de bewoners en de gebreken aan het pand. De resultaten kun je hier lezen.
Het is een generiek onderzoek en wordt alleen gebruikt, samen met de technische onderzoeken, om het voorkeursscenario te bepalen. Er is in de inventarisatie ook een oproep gedaan aan bewoners om zich aan te melden als mogelijk lid voor de te vormen bewonerscommissie.

Lees hier de vragen van het onderzoek terug

4de Brief 18 januari 2018: Aankondiging Bouwtechnische onderzoeken.

In deze brief geeft Eigen Haard aan dat het met de resultaten van het woonwensenonderzoek een renovatieplan gaat maken. Tevens worden de volgende onderzoeken aangekondigd:

 • Inventarisatie van de bouwtechnische staat door inspectie van gevels, daken, woningen en buitenruimten, hiervoor wordt met de bewoner vooraf een afspraak gemaakt.
 • Inscannen van het complex om een 3d model te maken, in januari 2018.
 • Constructieve onderzoeken, de hoogte van de voorgevel en van de begane vloer wordt gemeten om te kijken of het complex scheef staat. Ook wordt in de woningen gekeken naar eventuele aanwezige scheuren, in februari 2018.

Lees de brief hier

5de Brief 23 januari 2018: Uitnodiging kennismaking 30 januari 2018.

Deze brief is niet naar alle bewoners verstuurd maar alleen naar de mensen die hadden aangegeven zitting te willen nemen in de bewonerscommissie. Dit waren 27 personen. Deze kregen meer inzicht in wat de rol en het werk is van een bewonerscommissie.

Tijdens de avond is er door deze mensen een 8 koppige bewonerscommissie gekozen. Tevens zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • Vanuit Eigen Haard is mevrouw van Mourik als projectleider aangewezen en gaat ze overleggen voeren met de bewonerscommissie ook is ze verantwoordelijk voor de communicatie.
 • Mevrouw van Mourik geeft aan dat er eerst technisch onderzoek gedaan moet worden voordat er plannen kunnen worden gemaakt.
 • Er is geen sprake van sloop aan gezien het een gemeentelijk monument betreft.
 • Huurcontracten blijven behouden als bewoners in hun eigen woning blijven. Terugkeer is gegarandeerd.
 • Een volgend overleg met de net gekozen bewonerscommissie wordt afgesproken op 19 februari 2018 (verslagen van deze en opvolgende overleggen vind je terug binnen het nieuws.

Lees de uitnodiging + agenda hier

6de brief 6 februari 2018: Inspectieronde woningen

Om de vergunningen van de Gemeente Amsterdam te kunnen krijgen voor toekomstige ingrepen moeten onze woningen in een zekere staat van onderhoud zijn. Om dit goed af te handelen heeft Eigen Haard de StielGroep opdracht gegeven dit te doen vanaf 26 februari. Ze komen de volgende dingen controleren:

 1. Het controleren van de gasleiding
 2. Het controleren van de elektra in de meterkast en het plaatsen van rook / CO2 melders als er open verbrandingstoestellen in de woning aanwezig zijn.
 3. Het nazien van hang en sluitwerk

Ze doen deze werkzaamheden in clusters dus het gaat een aantal maanden duren voordat elke woning aan de beurt is geweest. De StielGroep neemt contact op zodra je aan de beurt bent. Er komen voor elk van de drie klussen een eigen persoon bij je op bezoek.  Sommige werkzaamheden kunnen ze direct afhandelen voor anderen moeten ze een vervolgafspraak maken.

Lees hier de aankondiging

7de brief 16 april 2018: Periodieke nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief willen we, Eigen Haard en de bewonerscommissie, je een zo’n goed mogelijk inzicht geven van het proces dat Eigen Haard in oktober 2017 is gestart naar de behoefte en noodzaak van een onderhoudsingreep van het gebouw Indië 2 waar wij allemaal in wonen.

Je leest in deze nieuwsbrief meer over wat er tot nu is ondernomen en wat er nog staat te gebeuren en waarom. Het is bedoeld om alle bewoners inzicht te geven in waar we nu staan, wat er nog gaat gebeuren en wat je kunt verwachten van Eigen Haard en de bewonerscommissie.

Lees ‘m hier

8ste brief 24 april 2018: Aankondiging milieukundig bodemonderzoek

Eigen Haard vraagt met deze brief je medewerking om de bodem onder ons pand milieukundig te onderzoeken. Dit betekent dat ze controleren of er vervuiling in de grond en het grondwater zit. Dit doen we met boringen en peilbuizen. Dit doen ze via een steekproef. Dus niet op elk adres. Een deel van het onderzoek moet onder de woningen plaatsvinden en een ander deel in de achtertuinen. In de brief vind je de adressen waar de onderzoeken worden gedaan. Staat je huisnummer er niet bij dan heb je deze brief ontvangen ter informatie.
De werkzaamheden zijn gepland op 1 mei 2018.

Lees hier de hele brief

9de brief 13 juni 2018: Melding asbesthoudend materiaal

Eigen Haard heeft tijdens de diverse technische onderzoeken geconstateerd dat sommige woningen asbesthoudend materiaal hebben. Dit is een lichtblauwe plaat (als ze niet zijn overgeschilderd) die bij het balkon en tuin aan het water zit. Niet iedereen heeft dat. Het is dus zaak om dat even te controleren. Het materiaal is niet schadelijk als het niet beschadigd is en als je er niet in boort, zaagt of schuurt. Voor vragen kun je contact opnemen met de asbest adviseur van Eigen Haard June Jankie via info@eigenhaard.nl of 020 6801801.

Lees hier de hele brief

10de brief 19 juni 2018: Uitnodiging Inloopbijeenkomst

Eigen Haard gaat deze avond uit de doeken doen wat er allemaal is onderzocht en tot welke conclusie ze is gekomen. Tijdens deze avond op 2 juli van 19-21 uur in de Stayokay op het Timorplein is er voldoende tijd om vragen te stellen aan Eigen Haard, de architect en de bewonerscommissie. Met deze avond sluiten we de oriëntatiefase af en gaan we binnen het proces naar de ontwikkelfase. Waar Eigen Haard in samenspraak met de commissie en de bewoners de plannen verder gaat uitwerken.

Lees hier de uitnodiging

11e brief 2 juli 2018: Informatie bewonersavond voor de bewoners die niet aanwezig waren

Eigen Haard heeft een presentielijst bijgehouden tijdens de avond. De mensen die er niet waren hebben de informatie die op die avond werd getoond en op papier uitgedeeld nu per post ontvangen.

Lees hier de begeleidende brief en hier de informatie.

12e brief 29 januari 2019: Nieuwsbrief over de stand van zaken en voorlopige planning

Hier wordt even alles op een rij gezet en wat er te verwachten is tot het moment van oplevering van de gerenoveerde woning.

De hele nieuwsbrief kun je hier downloaden.

13e brief 5 maart 2019: Inspectie energie labels

Mededeling dat er inspecteurs langskomen om het huis te inspecteren met betrekking tot de energiezuinigheid van de woning. Hierdoor weet Eigen Haard exact hoeveel labels de woning verbeterd tijdens de renovatie.

De hele brief kun je hier downloaden.

14e brief 23 april 2019: Brief over de vertraagde planning

Eigen Haard heeft in deze brief verteld dat het meer tijd nodig heeft om de plannen uit te werken. En dat daarom de planning, verstuurd tijdens de nieuwsbrief in januari, niet gehaald gaat worden.

Lees ons nieuwsbericht hierover of download de verstuurde brief.

15e brief 6 maart 2020: Brief over onderzoek loden leidingen

Eigen Haard heeft een meting gedaan in de leegstaande woning op Zeeburgerdijk 75A voor lood in ons drinkwater. Bij de keukenkraan werd er 3,0 microgram gemeten en bij de wastafelkraan 12,0 microgram. De wettelijke norm is 10 microgram per liter.

In de brief vertellen ze wat je als bewoner kan doen om het risico te beperken totdat de onderzoeken meer resultaten oplevert. Als bewoner kun je je melden voor een meting.