Tooltips

50 posts

infraroodpanelen

Infrarood panelen werken anders dan ‘gewone’ verwarming, die de lucht in de hele ruimte verwarmt. Ze geven stralingswarmte af naar een bepaalde plek in de kamer. Zit je in de stralingswarmte, dan voelt dat comfortabel, ook al is de luchttemperatuur […]

zonnepanelen

Een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie.

thermische schil

Het realiseren van een thermische schil gaat om meer dan alleen de isolatiewaarde van muren en ramen. Ook de kierdichtheid en de detaillering van de aansluitdetails zijn zeer van belang. Wordt dit niet goed gedaan krijg je warmteverlies (koudebruggen) en […]

warmtetransitieplan

Gemeenten stellen het in samenwerking met netbeheerders, woningcorporaties, provincies, bewoners en bedrijven op. Het bestaat uit een aantal onderdelen: Analyse van de warmtevraag. Deze impactscan is de eerste fase bij het overstappen naar aardgasvrije wijken. Warmtevoorziening per wijk. In het warmtetransitieplan geeft de […]

energie neutraal

Hiermee bedoelen we een fijn huis dat geen of zeer lage energiekosten heeft. In deze milieuvriendelijke en comfortabele woningen tocht het niet, is het gelijkmatig warm, voelen de vloeren niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse lucht. […]

zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met afgeleide vormen zoals windenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, […]

waterstof

Verwarmen op waterstofgas lijkt zo op het eerste oog het ideale duurzame alternatief voor verwarmen op aardgas. Bij de verbranding komt namelijk het vermaledijde CO2 niet vrij. Bovendien hebben we de infrastructuur (het bestaande gasnetwerk) er al voor liggen. En […]

geothermie

Aardwarmte dus. Hoe dieper we de aarde in boren hoe warmer het wordt. Voor elke honderd meter dieper wordt het in Nederland ongeveer 3,2 graden warmer. Er zijn verschillende manieren om de aardwarmte te oogsten maar voor nu zijn die […]

aquatermie

Het is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater. In Amsterdam met de vele grachten en waterpartijen is dit een nog ongebruikte kans om energie te winnen en onze […]

warmtenet

Dit is het netwerk onder onze voeten die de restwarmte van de stad naar woningen brengt om ze te verwarmen. Het is vergelijkaar met het gasnetwerk maar het brengt in plaats van gas direct warm water.

lage energie warmte

Lage energie warmte is dat het water, dat we gebruiken om ons huis mee te verwarmen, niet warmer wordt dan 30-40 graden. Dit wordt vooral gebruikt bij stadswarmte en warmtepompen. Onze huidige CVketel maakt gebruik van hoge energie warmte namelijk […]

stadswarmte

Een nieuwe manier om restwarmte van bijvoorbeeld datacenters,  de productie van elektriciteit of het verbranden van afval te hergebruiken. Via de leidingen van het warmtenet komt de warmte in je huis. Een warmteafleverset in je meterkast verdeelt de warmte over […]